Author Archive

Årsmøte 2018 »

Bygdø Badmintonklubb avholder årsmøte 6. februar 2018 kl. 18.00
Sted: Bygdøhus, dagligstuen (2. etasje)
Agenda:

Åpning
Godkjenning av møteinnkallingen
Valg av møteleder, referent og protokollkomité
Styrets årsberetning
Regnskap
Innkomne forslag
Kontingenter
Budsjett
Valg
Avslutning
Eventuelle saker må sendes til styret innen 23. januar 2018 på e-post: styret@bygdobk.no

Mvh
Styret
Bygdø Badmintonklubb

Sesongstart 2017/2018 »

Vi ønsker velkommen til en ny badmintonsesong med trening i Bygdøhus!
Treningen starter mandag 21. august 2017 og varer til ca 20. juni 2018.
E-mail: styret@bygdobk.no
Instagram: bygdobk
Facebook: Bygdø BK
Internett: http://bygdobadminton.no/
Følgende gjelder for de forskjellige gruppene:
JUNIORER OG REKRUTT:
Ansvarlig: Bodil Engejordet tel. 924 41 849 mail: bodil.engejordet@gmail.com
Ansvarlig: Sverre Bergland tel. 934 28 626 mail: sverre.bergland@dnb.no
Treningstid i Bygdøhus:
Tirsdager Rekrutter [...]

Sesonginnbydelse »

Vi ønsker nye og gamle medlemmer av Bygdø Badmintonklubb velkommen til en ny badmintonsesong med trening i Bygdøhus!
Treningen starter mandag 17. august 2015 og varer til ca 16. juni 2016, se også under fanen “Treningsoversikt”.

WP SlimStat