Sesongstart 2017/2018

Vi ønsker velkommen til en ny badmintonsesong med trening i Bygdøhus!

Treningen starter mandag 21. august 2017 og varer til ca 20. juni 2018.

E-mail: styret@bygdobk.no
Instagram: bygdobk
Facebook: Bygdø BK
Internett: http://bygdobadminton.no/

Følgende gjelder for de forskjellige gruppene:

JUNIORER OG REKRUTT:
Ansvarlig: Bodil Engejordet tel. 924 41 849 mail: bodil.engejordet@gmail.com
Ansvarlig: Sverre Bergland tel. 934 28 626 mail: sverre.bergland@dnb.no

Treningstid i Bygdøhus:
Tirsdager Rekrutter 17:00 – 18:00 (9 baner)
Tirsdager Junior 18:00 – 19:30 (5 baner)
Torsdager Rekrutter 17:00 – 18:00 (9 baner)
Torsdager Junior 18:00 – 19:30 (5 baner)

Medlemskontingent og spilleavgift (1 g. uke) kr 2.900,- og (2 g. uke) kr. 3.200 for hel sesong.

ELITESPILLERE:
Ansvarlig: Sverre Bergland tel. 934 28 626 mail: sverre.bergland@dnb.no

Treningstid i Bygdøhus:
Mandager: 19:30 – 21:30 (3 baner)
Tirsdager: 19:30 – 20:30 (5 baner)
Torsdager: 19:30 – 20:30 (5 baner)
Fredager 17:00 – 19:00 (3 baner)

Medlemskontingent og spilleavgift kr. 3.400,- for hel sesong.


TRIMSPILLERE:
Ansvarlig: Bergland tel. 934 28 626 mail: sverre.bergland@dnb.no

Treningstid i Bygdøhus:
Mandager: 19:30 – 21:30 (3 baner)
Tirsdager: 20:30 – 22:00 (4 baner fra 20:30, 9 baner fra 21:00)
Torsdager: 20:30 – 22:00 (4 baner fra 20:30, 9 baner fra 21:00)

Medlemskontingent og spilleavgift kr. 3.300 for hel sesong.

Nye medlemmer bes kontakte Sverre Bergland for å få giro/kontonummer før de møter opp i hallen.

Vi må være litt strengere på dette i år, for å få bedre kontroll med at de som spiller faktisk er betalende medlemmer!

Grasrotandelen:
Vi oppfordrer alle medlemmer til å støtte Bygdø Badmintonklubb i Grasrotandelen. Ved tipping går 5% tilbake til klubben, org.nummer er: 993.621.358

Faktura for medlemskontingent med spilleavgift sendes hvert enkelte medlem i løpet av august

Klubbens konto: 7032.20.30515

REGLER FOR BRUK AV BYGDØHUS
• Er du sist på banen, sett stolper og nett på plass i lageret.
• Baller skal ikke ligge igjen på banene. Fjern brukte baller når du er ferdig med å spille!
• Utesko skal ikke benyttes i hallen. Kun rene innesko, med såler som ikke setter merker i gulvet, er tillatt!

Styret i klubben:
Leder Sverre Bergland mob. 934 28 626
Nestleder Bodil Engejordet mob. 924 41 849
Kasserer Kjartan Tyvand mob. 926 65 017
Styremedlem Stein Halvorsen mob. 906 10 728

Med ønske om en fin sesong!

Styret i Bygdø Badmintonklubb

Skriv en kommentar:

Du må være logget inn for å poste en kommentar.

WP SlimStat