Treningsoversikt

Til nye og gamle medlemmer av Bygdø Badmintonklubb.

Vi ønsker velkommen til en ny badmintonsesong med trening i Bygdøhus!
Treningen starter mandag 22. august 2016 og varer til ca 16. juni 2017.

Styret i klubben:
Leder Sverre Bergland mob. 934 28 626
Kasserer Kjartan Tyvand mob. 926 65 017
Styremedlem Bodil Jelsness mob. 924 41 849

E-mail: styret@bygdobk.no

Følgende gjelder for de forskjellige gruppene:

JUNIORER OG REKRUTT:
Ansvarlig: Bodil Jelsness tel. 924 41 849 mail: bodil.jelsness@gmail.com
Ansvarlig: Sverre Bergland tel. 934 28 626 mail: sverre.bergland@dnb.no

Treningstid i Bygdøhus:
Tirsdager Rekrutter 17:00 – 18:00 (9 baner)
Tirsdager Junior 18:00 – 19:30 (5 baner)
Torsdager Rekrutter 17:00 – 18:00 (9 baner)
Torsdager Junior 18:00 – 19:30 (5 baner)
Fredager Junior og Rekrutter 17:00 – 19:00 (3 baner)

Medlemskontingent og spilleavgift (1 g. uke) kr 2800,- og (2 g. uke) kr. 3100 for hel sesong.

ELITESPILLERE:
Ansvarlig: Sverre Bergland tel. 934 28 626 mail: sverre.bergland@dnb.no
Treningstid i Bygdøhus:
Mandager: 19:30 – 20:30 (3 baner)
Tirsdager: 19:30 – 20:30 (5 baner)
Torsdager: 19:30 – 20:30 (5 baner)
Fredager 17:00 – 19:00 (3 baner)

Medlemskontingent og spilleavgift kr. 3300,- for hel sesong.
TRIMSPILLERE:
Ansvarlig: Bergland tel. 934 28 626 mail: sverre.bergland@dnb.no
Treningstid i Bygdøhus:
Mandager: 19:30 – 21:30 (3 baner)
Tirsdager: 20:30 – 22:00 (4 baner fra 20:30, 9 baner fra 21:00)
Torsdager: 20:30 – 22:00 (4 baner fra 20:30, 9 baner fra 21:00)
Fredager 17:00 – 19:00 (3 baner)

Medlemskontingent og spilleavgift kr. 3100 for hel sesong.

Nye medlemmer bes kontakte Sverre Bergland for å få giro/kontonummer før de møter opp i hallen.

Vi må være litt strengere på dette i år, for å få bedre kontroll med at de som spiller faktisk er betalende medlemmer!

Grasrotandelen:
Vi oppfordrer alle medlemmer til å støtte Bygdø Badmintonklubb i Grasrotandelen. Ved tipping går 5% tilbake til klubben, org.nummer er: 993.621.358

Faktura for medlemskontingent med spilleavgift sendes hvert enkelte medlem i løpet av august

Klubbens konto: 7032.20.30515

REGLER FOR BRUK AV BYGDØHUS
• Er du sist på banen, sett stolper og nett på plass i lageret.
• Baller skal ikke ligge igjen på banene. Fjern brukte baller når du er ferdig med å spille!
• Utesko skal ikke benyttes i hallen. Kun rene innesko, med såler som ikke setter merker i gulvet, er tillatt!

Med ønske om en fin sesong!

Styret i Bygdø Badmintonklubb

WP SlimStat