Om oss

Se medlemssiden for medlemmer av dagens styre i Bygdø Badminton.

Kort om ByBks historie

Bygdø Badminton klubb  ble opprettet i 1937 under navnet Bygdø Idrettslags Badminton avdeling. Bygdøhus stod ferdig samme år, og de første årene ble det spilt badminton om vinteren og tennis om sommeren. I oktober 1939 stod et innlegg i Bygdøposten om badminton:

Under krigen ble Bygdøhus brukt som utstyrsdepot for tyskerne. Gulvet råtnet som følge av dette og det ble lagt nytt i 1945. Etter krigen tok aktiviteten seg gradvis opp og tidlig på 50-tallet var det en rekke gode spillere i klubben. Blant disse kan nevnes Hans Gustav Myhre, som var norgesmester flere ganger i tillegg til president i Norges Badminton Forbund, Wilhelm Friman Koren, Ivar Kokkin, Erik Hermansen, Jan Erik Pedersen og Mette Borg. Myhre og Hermansen var også landlagsspillere i flere år. Disse spillerne har også vært mye delaktig i driften av klubben. Pedersen er den eneste som fortsatt spiller badminton.

På 50- og 60-tallet var det 3 badminton klubber i Oslo; Snert, Oslo Badminton klubb (OBK), disse 2 klubbene brukte Skøyenhallen men ble senere slått sammen, i tillegg til Bygdø Idrettslags Badminton avdeling. Bygdø skiftet på 60-tallet navn til det nåværende Bygdø Badminton klubb (ByBk). Generelt kan man si at OBK satset mer på elite, mens ByBk mer har vært en breddeklubb for barn og ungdom. Godt kjent var fredagskveldene hvor det i mange år var trening for alle frem til kl. 23, hvor også lærere fra Ruseløkka skole var med. På denne tiden ble badminton i Norge dominert av disse to klubbene i tillegg til Sandefjord Badminton klubb.

En annen sentral person i ByBk, Nick Rundle, kom til klubben på slutten av 70-tallet. Sammen med Tom Bergesen satt han i styret for klubben i lange perioder. Rundle har også vært en mye brukt trener for barn og ungdom i klubben.

ByBk har vært en ivrig arrangør av norgesmesterskap gjennom årene. Medlemsmassen har gått noe opp og ned, med flest medlemmer på 50- og 60-tallet. I 2005 ble ByBk slått sammen med OBK etter at OBK mistet Skøyenhallen. ByBk ble imidlertid beholdt som navn etter sammenslåingen. Sammen med OBK kom blant annet Per Thorsby og Harald Nettli inn i klubben. Nettli spiller fortsatt, mens Thorsby har deltatt aktivt på arrangementssiden.

De siste 4 årene har ByBk arrangert Norwegian International Championships (NIC) i Bygdøhus med stor suksess. Det har etter vært kommet mange badmintonklubber i Norge, men ByBk har fortsatt nasjonale toppspillere i alle kategorier, og det gror godt blant de unge.

WP SlimStat