INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

Hei,

Årsmøte for Bygdø badmintonklubb avholdes digitalt tirsdag 8. juni kl 1900-2000.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 6. juni 2021 kl 1700 på styret@bygdobk.noE-post med link til møtet (møteinnkalling fra teams) sendes fortløpende til de som registrere seg innen fristen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 25. mai 2021 til styret@bygdobk.no . Det ønskes at vedlagte mal brukes. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside – www.bygdobk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bygdø Badmintonklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bygdø Badmintonklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett

Se vedlagte dokument for detaljert informasjon: Innkalling til digitalt årsmøte 2021 i Bygdø Badmintonklubb.

Vi håper å se flest mulig av våre medlemmer på årsmøte!

Vennlig hilsen

Styret

 

Oppstart utetrening for de under 19 år

Hei spillere og foreldre i ByBK,

Vi stater nå med organisert utetrening for spillere under 19 år, tirsdager og torsdager kl 1600-1700!

Det er dessverre ikke mulig å tilby innetrening med dagens retningslinjer i Oslo relatert til Covid, men nå er det vår og vi ønsker å bruke de lyse dagene på å nærme oss en normal treningsrutine, og inviterer alle spillere under 19 år til å være med på organisert utetrening!

Anbefalinger for Osloidretten åpner for at «Barn og ungdom til og med 19 år kan bedrive organisert trening utendørs, i grupper/kohorter med inntil 10 deltakere dersom alle holder minst 1 meters avstand til enhver tid.»

ByBK  organiserer utetreninger på tirsdager og torsdager kl. 16.00-17.00  og håper mange har lyst til å være med Fredrik og Jesper som lager opplegg i terrenget på Bygdøy eller ved fotballbanen.

Oppmøte utenfor hovedinngangen. Ta med godt humør, treningslyst, vannflaske samt treningsklær og sko iht været www.yr.no

Det er 10 plasser på en trening. Vi forsøker oss denne uken for å se hvor mange som vil være med, er det flere enn 10 stk kan vi lage 2 kohorter neste uke.

Vi legger også ut info på FB og på vår nettside, følg gjerne med der også. Vi skal forsøke å lage ett påmeldingssystem på FB, denne første uken er det ok om dere sender en epost til Nina (Nina.Allport-Fossum@marsh.com) så vi har litt oversikt om interessen rundt dette.

Hilsen Nina

for Styret ByBK

Treningstider i vinterferien (uke 8)

Hei,

Vi holder åpent trening for barn og ungdom under 20 år i vinterferien.

NB! Treningstidene er justert til kl 17-19 for alle, både tirsdag 23.2 og torsdag 25.2. Fredrik er trener for alle sammen denne uken.

Mvh

Styret

18.2. åpner trening for alle under 20 år

Oslo Kommune har lettet på restriksjonene, og nå kan alle barn og unge under 20 år være med på badmintontrening igjen.

Fra kommunens hjemmeside: «Innendørs idrettsanlegg kan kun benyttes til organisert trening for barn og unge under 20 år. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Endringen gjelder fra og med torsdag 18. februar, og foreløpig frem til og med 3. mars.»

Velkommen!

/Styret

Trening starter torsdag 4.2. for barn til og med 10. klasse

Hei spillere og foreldre i ByBK,

Vi gleder oss til å ønske våre yngre medlemmene velkommen tilbake på trening fra i morgen, torsdag 4 Februar 2021.

 

Hva sier Oslo kommune?

Innendørs idrettsanlegg kan kun benyttes til organisert trening for barn og unge til og med ungomdsskolealder.

I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Hvem ?

Det er åpnet for trening for spillere til og med ungdomsskolen (10 klasse).

Når?

Vi kan tilby trening tirsdager og torsdager:

Rekrutter kl 18-19

Juniorer kl 19-21

Registrering for eventuell smittesporing

Det vil fortsatt være nødvendig å registrere spillere for eventuell smittesporing.

Det blir ført lister av trenere på oppmøte for rekrutter/yngre juniorer. Det er viktig at vi har oppdatert informasjon (telefon og epost) til foreldre så vi raskt kan gi beskjed om det er spillere som har vært utsatt for smitte.

Eldre ungdom som har VIPPS på sin telefon (15 år +) må scanne QR kode som henger på veggen i hallen merket Bygdø Badminton og logge seg på via VIPPS.

Da får vi opp liste over hvem som er i hallen og kan bruke denne ved eventuell sporing. Dette virker kun for vanlig VIPPS, ikke ungdomsversjonen.

 

Vi håper å se mange tilbake i hallen og husk – det fremdeles er viktig å vaske hender ofte og bruke håndsprit som står fremme.

Hilsen Bygdø Badminton

Styret

Det er dessverre ingen trening for noen denne uken, som følge av full nedstengning i Oslo og omegn som føre av utbruddet av den engelske varianten av Covid-19, ref under. Ny oppdatering kommer så snart vi vet mer. Mvh Styret

Full nedstengning av organisert idrett i 10 kommuner i Oslo-regionen.

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, besluttet regjeringen at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 til og med 31. januar skulle innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner i Oslo-regionen. Dette gjelder følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Regjeringen besluttet at all organisert idrett, både for barn, ungdom og voksne skal stenges frem til 31. januar. Norges idrettsforbund hadde i etterkant av regjeringspressekonferansen dialog med flere særforbund og idrettskretser og besluttet samtidig å stanse organisert trening i toppidretten i det samme tidsrommet for de kommunene som er berørt.

For en total oversikt over de nasjonale tiltakene for de 10 kommunene, henvises det til regjeringens nettsider.

Covid-oppdatering: Trening for spillere i barneskolen åpner i dag!

Hei alle,

som flere sikkert har fått med seg er det kommet nye regler fra Oslo kommune relater til aktiviteter og Covid-19 tiltak med virkning fra kl 1200 i dag.

Det åpnes nå for innendørstrening for barn i barneskole alder. Det vil si 1-7 klasse.

Når?

Vi kan tilby trening tirsdager og torsdager:

  • Rekrutter kl 18-19
  • Juniorer kl 19-21

Spillere skal møte til samme tid/gruppe som de spilte før jul.

Registrering for eventuell smittesporing

Det vil fortsatt være nødvendig å registrere spillere for eventuell smittesporing.

Det blir ført lister av trenere på oppmøte for rekrutter/yngre juniorer. Det er viktig at vi har oppdatert informasjon (telefon og epost) til foreldre så vi raskt kan gi beskjed om det er spillere som har vært utsatt for smitte.  For å være på den sikre siden, kan dere som er foreldre til spillere som nå kan komme tilbake sende Nina en epost på nina.allport-fossum@marsh.com med bekreftelse på kontaktperson og mobilnr. Da kan vi sjekke at vi har oppdaterte lister, dette er viktig!

Vi håper å se mange tilbake i hallen allerede i dag  – husk at det fremdeles er viktig å vaske hender ofte og bruke håndsprit som står fremme.

Hilsen Bygdø Badminton

Ny Covid-regler

Regjerningen har lagt opp til at ungdom opp til 20 år igjen kan starte med organisert trening. Vi må dessverre avvente situasjonen i Oslo og hva byrådet der gjør før vi kommer i gang igjen. Kommer med beskjed til alle så snart vi vet det – og vi starter opp igjen så snart det er mulig!

Styret

VIKTIG – i perioden 4.-18. januar innstilles treningen for alle unntatt eliteserie- og landslagsspillere (jr og sr)

Regjeringen kom mandag 4. januar med følgende uttalelse som gjelder til og med 18. januar.

«Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar.»

Vi i badmintonforbundet følger NIF, som lojalt følger «anbefalingene» fra regjeringen som et krav, og alle klubber må følge denne «anbefalingen»/kravet, og avlyse alle treninger og arrangement de neste 2 ukene.

Dersom noen av spillerne går innenfor kategorien toppidrett, så er disse unntatt fra denne regelen. Per i dag er det kun spillere på landslag senior, landslag junior og spillere som allerede er meldt inn til forbundet som eliteseriespillere, som går inn under kategorien toppidrett.

(Se også under «Coronavettregler på NBFs hjemmeside under definisjon toppidrett) – https://www.badminton.no/praktisk-info/corona/

Vi kommer med mer informasjon til våre medlemmer så snart dette kommer fra regjeringen.

 

VIKTIG – fra og med tirsdag 17.11.2020 innstilles trening for spillere som er 13 år og oppover.

Fra og med tirsdag 17.11.2020 og i 2 uker fremover er det nå nye regler for barneaktivitet fra Oslo kommune i ett forsøk på å redusere smitte av covid-19 i Oslo.

Dette er de nye tiltakene:

  • Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at treninger i for eksempel fotball, turn, håndball, volleyball og friidrett må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år.

Spillere som er under 13 år har mulighet til å trene på tirsdager og torsdager som normalt.

Dessverre betyr det av vi må innstille trening for junior spillere som er 13 år og oppover inntil videre.

Vi holder ByBK spillere oppdatert på Facebook, epost og på nettsiden våre.

hilsen styret i ByBK