Author Archive

Sesongstart 2018/2019 »

Vi ønsker velkommen til en ny badmintonsesong med trening i Bygdøhus!
Da er sommeren 2018 mer eller mindre over, og for en sommer det har vært! Håper alle har ladet opp batteriene og fylt D-vitamin lagrene og er klare for en ny og spennende sesong.
Som tidligere jobber vi for å få til et tilbud om lagserie […]

Årsmøte 2018 »

Bygdø Badmintonklubb avholder årsmøte 6. februar 2018 kl. 18.00
Sted: Bygdøhus, dagligstuen (2. etasje)
Agenda:

Åpning
Godkjenning av møteinnkallingen
Valg av møteleder, referent og protokollkomité
Styrets årsberetning
Regnskap
Innkomne forslag
Kontingenter
Budsjett
Valg
Avslutning
Eventuelle saker må sendes til styret innen 23. januar 2018 på e-post: styret@bygdobk.no

Mvh
Styret
Bygdø Badmintonklubb

Sesonginnbydelse »

Vi ønsker nye og gamle medlemmer av Bygdø Badmintonklubb velkommen til en ny badmintonsesong med trening i Bygdøhus!
Treningen starter mandag 17. august 2015 og varer til ca 16. juni 2016, se også under fanen «Treningsoversikt».

WP SlimStat