Sesongstart tirsdag 17. august!

Hei spillere og foresatte i ByBK!

Velkommen til ny sesong med badminton i ByBK.

Håper alle har hatt en flott sommer og er klare for sesong 2021/22.

Vi begynner med trening på Bygdøhus fra tirsdag 17 august 2021.

Juniorer har første trening tirsdag 17 august og spiller på tirsdager og torsdager med følgende tider:

 • Gruppe 1 – rekrutt:                Kl 1800-1900
 • Gruppe 2 – rekrutt nivå 2:     Kl 1900-2000
 • Gruppe 3 – avanserte:           Kl 1900-2100

Vi begynner med de samme grupper som før sommeren. Elitetreningene på mandager er kl 1900-2100

Senior kan spille tirsdager og torsdager til følgende tider:

 • Kl 1900-2000: 4 baner
 • Kl 2000-2100: 7 baner
 • Kl 2100-2200: 9 baner

Vi må fremdeles registrerer spillere i hallen for eventuell smittesporing og ber seniorer logge seg inn via QR kode på veggen i hallen. Juniorer blir registrert av trenere ved oppmøte.

Husk å benytt håndsprit og hold deg hjemme om du ikke følger det helt frisk, vi må fremdeles passe på hverandre J

Mer informasjon fra styret følger neste uke – vi håper på en aktiv høst med gøy i hallen og forhåpentligvis også noen turneringer !

Vel møtt på trening – gleder oss til å se dere igjen i hallen!

Hilsen ByBK

 

Protokoll fra årsmøtet

Årsmøtet ble gjennomført mandag 8. juni. Protokoll fra møtet ligger vedlagt her: Referat årsmøte ByBK 2021 – SIGNERT

Det ble valgt nytt styre, kontrollutvalg og valgkomité.

Det nye styret består nå av:

 • Bjørn Holli, leder
 • Niels Jørgen Søby Pedersen, nestleder
 • Nina Allport Fossum
 • Elise Jelsness
 • Johan Brandt Garvik
 • Mari Bjørnsrud-Gabrielsen (vara)

Vi setter stor pris på å få Elise, Johan og Mari inn i styret, og at Claus bidrar i vårt kontrollutvalg. En stor takk til Bodil og Mette for flott innsats i styret og for at de tar på seg ny rolle i klubbens kontrollutvalg.

Kontrollutvalget består av:

 • Bodil Engejordet
 • Claus Mørch
 • Mette Sandersen (vara)

Valgkomité er de styremedlemmer som ikke tar gjenvalg i 2022.

Saksliste og underlag for årsmøtet 8. juni 2021

Vedlagt følger saksliste til årsmøte for Bygdø Badmintonklubb den 8. juni 2021 kl 19.00.

I tillegg vedlegges:

 • Årsberetning 2020
 • Regnskap for 2020 (samme dok som årsberetningen)
 • Budsjett for 2021 (samme dok som årsberetningen)

Det jobbes fortsatt med å få på plass kandidater til nytt styre, valgkomité og kontrollutvalg. Forslag til dette presenteres i møtet. Ta kontakt med Bjørn Holli på 98280145 om du har lyst til å bidra!

Vi håper på deltakelse fra flest mulig medlemmer.

Med vennlig hilsen

BYGDØ BADMINTONKLUBB

Bjørn Holli

Leder

Dagsorden årsmøte ByBK 2021

Årsberetning Bygdø Badmintonklubb 2020 – SIGNERT

TRENINGEN ÅPNER TORSDAG 27. MAI !

Hei,

Etter lettelsene i Covid-restriksjonene i Oslo åpner vi for trening fra og med torsdag 27. mai!

Barn og unge under 20 år kan trene som normalt, i grupper på inntil 20 personer.

Voksne over 20 år kan trene individuelt, dvs singlespill.

For begge gjelder strenge krav til avstand, hygiene, samt registrering for å sikre smittesporing om det skulle bli nødvendig.

Spilletidene er for de under 20 år er som før:

 • Gruppe 1 – rekrutt: Kl 1800-1900
 • Gruppe 2 – rekrutt nivå 2: Kl 1900-2000
 • Gruppe 3 – avanserte: Kl 1900-2100

Senior kan spille:

 • Kl 1900-2000: 4 baner
 • Kl 2000-2100: 7 baner
 • Kl 2100-2200: 9 baner

Vel møtt på trening – gleder oss til å se dere igjen i hallen!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

Hei,

Årsmøte for Bygdø badmintonklubb avholdes digitalt tirsdag 8. juni kl 1900-2000.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 6. juni 2021 kl 1700 på styret@bygdobk.noE-post med link til møtet (møteinnkalling fra teams) sendes fortløpende til de som registrere seg innen fristen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 25. mai 2021 til styret@bygdobk.no . Det ønskes at vedlagte mal brukes. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside – www.bygdobk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bygdø Badmintonklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bygdø Badmintonklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett

Se vedlagte dokument for detaljert informasjon: Innkalling til digitalt årsmøte 2021 i Bygdø Badmintonklubb.

Vi håper å se flest mulig av våre medlemmer på årsmøte!

Vennlig hilsen

Styret

 

Oppstart utetrening for de under 19 år

Hei spillere og foreldre i ByBK,

Vi stater nå med organisert utetrening for spillere under 19 år, tirsdager og torsdager kl 1600-1700!

Det er dessverre ikke mulig å tilby innetrening med dagens retningslinjer i Oslo relatert til Covid, men nå er det vår og vi ønsker å bruke de lyse dagene på å nærme oss en normal treningsrutine, og inviterer alle spillere under 19 år til å være med på organisert utetrening!

Anbefalinger for Osloidretten åpner for at «Barn og ungdom til og med 19 år kan bedrive organisert trening utendørs, i grupper/kohorter med inntil 10 deltakere dersom alle holder minst 1 meters avstand til enhver tid.»

ByBK  organiserer utetreninger på tirsdager og torsdager kl. 16.00-17.00  og håper mange har lyst til å være med Fredrik og Jesper som lager opplegg i terrenget på Bygdøy eller ved fotballbanen.

Oppmøte utenfor hovedinngangen. Ta med godt humør, treningslyst, vannflaske samt treningsklær og sko iht været www.yr.no

Det er 10 plasser på en trening. Vi forsøker oss denne uken for å se hvor mange som vil være med, er det flere enn 10 stk kan vi lage 2 kohorter neste uke.

Vi legger også ut info på FB og på vår nettside, følg gjerne med der også. Vi skal forsøke å lage ett påmeldingssystem på FB, denne første uken er det ok om dere sender en epost til Nina (Nina.Allport-Fossum@marsh.com) så vi har litt oversikt om interessen rundt dette.

Hilsen Nina

for Styret ByBK

Treningstider i vinterferien (uke 8)

Hei,

Vi holder åpent trening for barn og ungdom under 20 år i vinterferien.

NB! Treningstidene er justert til kl 17-19 for alle, både tirsdag 23.2 og torsdag 25.2. Fredrik er trener for alle sammen denne uken.

Mvh

Styret

18.2. åpner trening for alle under 20 år

Oslo Kommune har lettet på restriksjonene, og nå kan alle barn og unge under 20 år være med på badmintontrening igjen.

Fra kommunens hjemmeside: «Innendørs idrettsanlegg kan kun benyttes til organisert trening for barn og unge under 20 år. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Endringen gjelder fra og med torsdag 18. februar, og foreløpig frem til og med 3. mars.»

Velkommen!

/Styret

Trening starter torsdag 4.2. for barn til og med 10. klasse

Hei spillere og foreldre i ByBK,

Vi gleder oss til å ønske våre yngre medlemmene velkommen tilbake på trening fra i morgen, torsdag 4 Februar 2021.

 

Hva sier Oslo kommune?

Innendørs idrettsanlegg kan kun benyttes til organisert trening for barn og unge til og med ungomdsskolealder.

I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Hvem ?

Det er åpnet for trening for spillere til og med ungdomsskolen (10 klasse).

Når?

Vi kan tilby trening tirsdager og torsdager:

Rekrutter kl 18-19

Juniorer kl 19-21

Registrering for eventuell smittesporing

Det vil fortsatt være nødvendig å registrere spillere for eventuell smittesporing.

Det blir ført lister av trenere på oppmøte for rekrutter/yngre juniorer. Det er viktig at vi har oppdatert informasjon (telefon og epost) til foreldre så vi raskt kan gi beskjed om det er spillere som har vært utsatt for smitte.

Eldre ungdom som har VIPPS på sin telefon (15 år +) må scanne QR kode som henger på veggen i hallen merket Bygdø Badminton og logge seg på via VIPPS.

Da får vi opp liste over hvem som er i hallen og kan bruke denne ved eventuell sporing. Dette virker kun for vanlig VIPPS, ikke ungdomsversjonen.

 

Vi håper å se mange tilbake i hallen og husk – det fremdeles er viktig å vaske hender ofte og bruke håndsprit som står fremme.

Hilsen Bygdø Badminton

Styret

Det er dessverre ingen trening for noen denne uken, som følge av full nedstengning i Oslo og omegn som føre av utbruddet av den engelske varianten av Covid-19, ref under. Ny oppdatering kommer så snart vi vet mer. Mvh Styret

Full nedstengning av organisert idrett i 10 kommuner i Oslo-regionen.

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, besluttet regjeringen at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 til og med 31. januar skulle innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner i Oslo-regionen. Dette gjelder følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Regjeringen besluttet at all organisert idrett, både for barn, ungdom og voksne skal stenges frem til 31. januar. Norges idrettsforbund hadde i etterkant av regjeringspressekonferansen dialog med flere særforbund og idrettskretser og besluttet samtidig å stanse organisert trening i toppidretten i det samme tidsrommet for de kommunene som er berørt.

For en total oversikt over de nasjonale tiltakene for de 10 kommunene, henvises det til regjeringens nettsider.

WP SlimStat