Archive for januar, 2018

Årsmøte 2018 »

Bygdø Badmintonklubb avholder årsmøte 6. februar 2018 kl. 18.00
Sted: Bygdøhus, dagligstuen (2. etasje)
Agenda:

Åpning
Godkjenning av møteinnkallingen
Valg av møteleder, referent og protokollkomité
Styrets årsberetning
Regnskap
Innkomne forslag
Kontingenter
Budsjett
Valg
Avslutning
Eventuelle saker må sendes til styret innen 23. januar 2018 på e-post: styret@bygdobk.no

Mvh
Styret
Bygdø Badmintonklubb

WP SlimStat