Archive for juni, 2021

Protokoll fra årsmøtet »

Årsmøtet ble gjennomført mandag 8. juni. Protokoll fra møtet ligger vedlagt her: Referat årsmøte ByBK 2021 – SIGNERT
Det ble valgt nytt styre, kontrollutvalg og valgkomité.
Det nye styret består nå av:

Bjørn Holli, leder
Niels Jørgen Søby Pedersen, nestleder
Nina Allport Fossum
Elise Jelsness
Johan Brandt Garvik
Mari Bjørnsrud-Gabrielsen (vara)

Vi setter stor pris på å få Elise, Johan og Mari inn i styret, […]

Saksliste og underlag for årsmøtet 8. juni 2021 »

Vedlagt følger saksliste til årsmøte for Bygdø Badmintonklubb den 8. juni 2021 kl 19.00.
I tillegg vedlegges:

Årsberetning 2020
Regnskap for 2020 (samme dok som årsberetningen)
Budsjett for 2021 (samme dok som årsberetningen)

Det jobbes fortsatt med å få på plass kandidater til nytt styre, valgkomité og kontrollutvalg. Forslag til dette presenteres i møtet. Ta kontakt med Bjørn Holli på 98280145 […]

WP SlimStat