Velkommen til ny sesong!

Til nye og gamle medlemmer av Bygdø Badmintonklubb.
Vi ønsker velkommen til en ny badmintonsesong med trening i Bygdøhus!
Treningen starter mandag 20. august 2012 og varer til ca 20. juni 2013.

Følgende treningstider gjelder for de forskjellige gruppene:

JUNIORER OG NYBEGYNNERE
Ansvarlig: Sverre Bergland tel. 93428626 mail: sverre.bergland@dnb.no
Treningstid i Bygdøhus:
Tirsdager        Barn og rekrutter     17:00 – 18:00             (6 baner)
Tirsdager        Junior                         18:00 – 19:00             (6 baner)
Torsdager       Junior                         16:00 – 17:00             (3 baner)
Torsdager       Junior                         17:00 – 18:30             (6 baner)
Medlemskontigent og spilleavgift Barn (1 g. Uke) kr 2400,- og Junior : kr. 2700,- (2.g. uke)

ELITESPILLERE:
Ansvarlig: Sverre Bergland tel. 93428626 mail: sverre.bergland@dnb.no
Treningstid i Bygdøhus:
Mandager:                  19:30 – 21:30             (3 baner)
Tirsdager:                   19:00 – 20:30            (5 baner)
Torsdager:                  18:30 – 20:00            (6 baner, fra 19:00 -20:00 4 baner)
Medlemskontigent og spilleavgift kr. 3000,- for hel sesong.

TRIMSPILLERE:
Ansvarlig: Bergland tel. 93428626 mail: sverre.bergland@dnb.no
Treningstid i Bygdøhus:
Mandager:                  21:30 – 22:30             (9 baner)
Tirsdager:                   20:30 – 22:00            (5 baner fra 20:30, 9 baner fra 21:00)
Torsdager:                  20:00 – 22:00            (4 baner fra 20:00, 9 baner fra 21:00)
Medlemskontigent og spilleavgift kr. 2700 for hel sesong.

Nye medlemmer bes kontakte Sverre Bergland for å få giro/kontonummer før de møter opp i hallen.
Vi må være litt strengere på dette i år, for å få bedre kontroll med at de som spiller faktisk er betalende medlemmer!

Grasrotandelen:
Vi oppfordrer alle medlemmer til å støtte Bygdø Badmintonklubb i Grasrotandelen. Ved tipping går 5% tilbake til klubben, org.nummer er: 993621358
Med ønske om en fin sesong!

Faktura for medlemskontingent med spilleavgift sendes hvert enkelte medlem i løpet av august
Klubbens konto: 7032.20.30515

REGLER FOR BRUK AV BYGDØHUS
Er du sist på banen, sett stolper og nett på plass i lageret.
Baller skal ikke ligge igjen på banene. Fjern brukte baller når du er ferdig med å spille!
Utesko skal ikke benyttes i hallen. Kun rene innesko, med såler som ikke setter merker i gulvet, er tillatt!

Styret i Bygdø Badmintonklubb
Styret i klubben:
Leder                          Sverre Bergland                   mob. 93428626
Kasserer                    Kjartan Tyvand                     mob. 92665017
Styremedlem            Line Askheim                        mob. 4702552
E-mail: styret@bygdobk.no

Skriv en kommentar:

Du må være logget inn for å poste en kommentar.

WP SlimStat