Årsmøtet ByBK

Årsmøtet ble avholdt 31.mars.  Årsberetning, regnskap og budsjett ble alle godkjent.
Nytt styre  består av: Leder Sverre Bergland (gjenvalg), kasserer Kjartan Tyvand (gjenvalg), styremedlem  Bodil Jelsness (ny).   Underkomitéer: Kafédrift:  Vibeke Hoff.  Arrangementskomité:  Knut Haakon Stensæth, Per Thorsby.

Skriv en kommentar:

Du må være logget inn for å poste en kommentar.

WP SlimStat