18.2. åpner trening for alle under 20 år

Oslo Kommune har lettet på restriksjonene, og nå kan alle barn og unge under 20 år være med på badmintontrening igjen.

Fra kommunens hjemmeside: «Innendørs idrettsanlegg kan kun benyttes til organisert trening for barn og unge under 20 år. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Endringen gjelder fra og med torsdag 18. februar, og foreløpig frem til og med 3. mars.»

Velkommen!

/Styret

Skriv en kommentar:

Du må være logget inn for å poste en kommentar.

WP SlimStat