Årsmøte 6. mars 2012

Bygdø Badmintonklubb avholder årsmøte 6. mars 2012 kl. 18.00 i Bygdøhus.

Agenda:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av møteinnkallingen
  3. Valg av møteleder, referent og protokollkomité
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap
  6. Innkomne forslag
  7. Kontingenter
  8. Budsjett
  9. Valg
  10. Avslutning

Eventuelle saker må sendes til styret innen 1. mars 2011 på e-post: styret@bygdobk.no

Mvh
Styret, Bygdø Badmintonklubb

Skriv en kommentar:

Du må være logget inn for å poste en kommentar.

WP SlimStat